Sīkfailu politika
Spotit OÜ (turpmāk – MySpotit) izveidotajā un uzturētajā mājaslapā
www.myspotit.lv (turpmāk – Portāls) tiek izmantoti dažāda veida sīkfaili vairākiem mērķiem.
Kas ir sīkfaili?
Sīkfaili ir mazi tekstu faili, ko dažas vietnes ievieto apmeklētāja datorā, lai saglabātu par šādu
apmeklētāju informāciju. Sīkfaili pārlūkošanu padara daudz ērtāku, ļaujot atgriezties vietnēs
bez atkārtotas pieteikšanās vai atceroties vietņu uzstādījumus.
MySpotit Portālā tiek izmantota sīkfailu tehnoloģija, kas ļauj vākt, uzglabāt un kopīgot
informācijas fragmentus par ikvienas personas aktivitātēm Portālā. Izmantotie sīkfaili
neuzkrāj nekādu personīgu informāciju par Portāla apmeklētājiem, izņemot zemāk norādīto,
kā arī sīkfaili neielādē nekāda veida informāciju no apmeklētāja datora.
Sīkfaili uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā
pārlūkprogramma, apmeklētās tīmekļa vietnes un informācija par mājas lapu no kuras
lietotājs ticis pāradresēts uz Portālu.
Kā MySpotit izmanto sīkfailus?
MySpotit izmanto vairāku veidu sīkfailus dažādiem mērķiem:
● Nepieciešamie jeb obligātie sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu Portāla
darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot MySpotit pakalpojumus un pieslēgties
savam kontam. Šie sīkfaili tiek izmantoti balstoties uz MySpotit leģitīmo
interesi nodrošināt Portāla darbību un sniegt pakalpojumus. Nepieciešamie
sīkfaili tiek saglabāti līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu.
● Funkcionālie sīkfaili tiek radīti, kad Jūs pirmo reizi apmeklējat Portālu. Tie ļauj
Portālam atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj
ērtāk lietot Portālu, un reģistrē, no kuras mājas lapas Jūs esat pāradresēts uz
Portālu. Šie sīkfaili tiek izmantoti balstoties uz MySpotit leģitīmo interesi
uzlabot Portāla darbību. Funkcionālie sīkfaili tiek glabāti Jūsu iekārtā
pastāvīgi.
● Analītiskie sīkfaili tiek lietoti, lai apkopotu un analizētu informāciju par Jūsu
veiktajām darbībām Portālā, un uzlabotu Portāla funkcionalitāti. Šie sīkfaili tiek
izmantoti balstoties uz MySpotit leģitīmo interesi apkopot statistiku par Portāla
apmeklējumu un uzlabot Portāla darbību. Analītiskie sīkfaili tiek glabāti Jūsu
iekārtā pastāvīgi.
● Mērķa jeb reklāmas sīkfaili tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par Jūsu
apmeklētajām tīmekļa vietnēm un segmentētu Portāla apmeklētājus
mārketinga vajadzībām, tai skaitā, piedāvātu Jums atbilstošus MySpotit vai
sadarbības partneru pakalpojumus. Šie sīkfaili tiek izmantoti balstoties uz
Jūsu piekrišanu. Apmeklējot Portālu un izmantojot MySpotit pakalpojumus Jūs
piekrītat, ka tiek izmantoti mērķa sīkfaili. Mērķa sīkfaili tiek glabāti līdz Jūs
savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkfailus.

Sīkfailus saņem MySpotit un sadarbības partneri, kuri nodrošina Portāla darbību, apkopo un
analizē Jūsu darbību Portālā. Sīkfailu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas
Savienības un EEZ.
Kā ierobežot un izdzēst sīkfailus?
Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkfailus, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot
Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un
funkcionālo sīkfailu izmantošanas, jo bez tiem nav iespējams nodrošināt Portāla
funkcionēšanu.
MySpotit izmanto Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas,
lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkfailiem un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam
iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.
Izmaiņas privātuma politikā
MySpotit ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā, kā
arī atsevišķi par to informējot Lietotājus, nosūtot tiem e-pastu. Jebkura Privātuma politikas
versija, kas publicēta šajā Portālā, aizstāj visas iepriekšējās politikas versijas un stājas spēkā
nekavējoties pēc to publicēšanas.
Ja Jums rodas kādi jautājumi sakarā ar MySpotit izstrādāto privātuma politiku, ar mums var
sazināties, rakstot e-pastu uz info@myspotit.lv.
Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu Valsts Inspekcija,
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.